ČLÁNKY KONCERTY REBRÍČKY
PRIHLÁSIŤ


Podmienky používania

Každý užívateľ portálu www.csrh.sk nesie za svoje publikované názory plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Tieto názory musia byť relevantné a zodpovedať skutočnosti. Nemôžu obsahovať žiadne informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, zasahujúc do práva na ochranu osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo ich možno kvalifikovať ako trestný čin ohovárania podľa Trestného zákona.  

Každý hudobný interpret môže na jednotlivé hodnotenia jeho tvorby reagovať. Reagovať je zatiaľ umožnené po zaregistrovaní sa na portáli www.csrh.sk . Priradenie registrácie hudobného interpreta k profilu sa pripravuje v ďalšej fáze portálu. Každá takáto registrácia bude schválená manuálne najviac do 3 pracovných dní.   

IP adresa všetkých príspevkov je zaznamenávaná a v prípade podozrenia na porušenie zákona budú IP adresy poskytnuté príslušným orgánom.   

Prevádzkovateľ webového portálu v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených na www.csrh.sk. Napriek tomu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom či porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neslušné, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo sú inak nevhodne zamerané).   

Prevádzkovateľ stánok www.csrh.sk si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.   

Hudobný portál www.csrh.sk je určený všetkým hudobným fanúšikom, ktorí sa chcú konštruktívne vyjadrovať k tvorbe svojich obľúbených hudobných interpretom. Pridávanie hodnotení, komentárov a ďalších príspevkov si vyžaduje autorizáciu reálnym facebook alebo google účtom alebo aj samotnou registráciou na hudobnom portáli www.csrh.sk .    

Prevádzkovateľ hudobného portálu www.csrh.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií uverejnených na portáli.