ČLÁNKY KONCERTY REBRÍČKY
PRIHLÁSIŤ


Zásady ochrany osobných údajov


Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vytvorené za účelom Vašej informovanosti o našich postupoch, týkajúcich sa zberu, spracúvania, používania a sprístupnenia informácií a údajov, ktoré nám prostredníctvom tejto stránky dobrovoľne poskytujete. Kedykoľvek prostredníctvom tejto stránky odošlete informácie a údaje, vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a tiež so zberom, spracovaním, použitím a sprístupnením poskytnutých informácií a údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Preto predtým, než vyplnené údaje a informácie zašlete prostredníctvom tejto internetovej stránky, uistite sa, prosím, že ste si prečítali všetky ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov.

Ak nie je uvedené inak, Vami poskytnuté informácie a údaje môžeme použiť predovšetkým na účely zasielania informácií a noviniek z portálu čsrh.sk v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zaslaním informácií a údajov v rozsahu, uvedenom na tejto stránke, súhlasíte s ich poskytnutím osobám alebo organizáciám spolupracujúcim s čsrh.sk . V záujme toho, aby informácie a údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto stránky, boli presné, aktuálne a úplné, v prípade ich akýkoľvek zmien nás prosím kontaktujte e-mailom na info@csrh.sk a my podnikneme príslušné kroky na aktualizáciu alebo opravu údajov v našom systéme alebo Vaše údaje vymažeme z nášho systému.